Psychologia

 • collage of portraits of cheerful woman
  Psychologia

  Emocje…

  Odczytywanie znaczeń emocjonalnych i uwzględnianie ich w rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów jest bardzo istotne w naszym życiu. Zdolność ta jest podstawą rozwoju kompetencji,  które pozwolą na efektywną regulację emocjonalną i radzenie sobie w…

 • dreamy woman with crossed legs sitting near window
  Psychologia

  Czym jest myślenie?

  Jako dorośli rzadko stawiamy sobie takiego typu pytania, jednak uważam, że jest to ważne. Dlaczego? Ponieważ tak wielu ludzi chcę się rozwijać, zmieniać nawyki, przełamywać schematy i tworzyć nowe… lepsze… bardziej sprzyjające…, a…

 • woman with paper with cross sign
  Psychologia

  Mechanizmy obronne

  Definiowane są jako „odruchowo stosowane sposoby zmniejszania trudnego do zniesienia obciążenia emocjonalnego bez zmiany rzeczywistości, stresowej sytuacji, w jakiej znajduję się osobnik” (Lewicki, 1978,56), mogą to być takie postawy jak zaprzeczanie, racjonalizacja, tłumienie,…

 • joyful adult daughter greeting happy surprised senior mother in garden
  Psychologia

  Dorosłość, a dojrzałość

  Jak powszechnie wiadomo dorosłość jest określeniem stanu fizycznego człowieka, osoba uzyskująca pełnoletność uznawana jest formalnie za dorosłą. W naszym społeczeństwie przekroczenie magicznej 18-stki jest symbolicznym progiem, na który czeka wielu nastolatków. Czasem jednak…