• Rozwój osobisty

    Wyjątkowo Inna

    Rodzimy się i wychowujemy w różnych domach, kulturach, społecznościach. Często „wychodzimy” z domu nie otrzymując odpowiednich zasobów od swoich rodziców. Mamy wpojone pewne zachowania, wyuczone schematy i wyrobione nawyki niekoniecznie dobre dla nas,…