• Rozwój osobisty

    (U)WAŻNOŚĆ

    Na czym dziś skupiasz swoje myśli? Co jest dla Ciebie ważne?Kierując codziennie swoją uwagą wykonujesz czynności, które budują… czy niszczą Twój charakter i zamiary.Wszędzie gdzie się nie obejrzymy, jest nagłaśniane: zmień myślenie, zmień…