• collage of portraits of cheerful woman
    Psychologia

    Emocje…

    Odczytywanie znaczeń emocjonalnych i uwzględnianie ich w rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów jest bardzo istotne w naszym życiu. Zdolność ta jest podstawą rozwoju kompetencji,  które pozwolą na efektywną regulację emocjonalną i radzenie sobie w…