stressed woman covering her face with her hands
Psychologia

Radzenie sobie ze stresem

Nawiązując do tematu stresu, który był już poruszany, pomyślałam, że warto wspomnieć o stylach radzenia sobie ze stresem. Może dla kogoś okaże się to właśnie pomocne i akurat teraz przyda się ta informacja. Radzenie sobie ze stresem zgodnie z koncepcją Lazarusa (1984), wiąże się z koniecznością sprostania zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym wymaganiom stawianym człowiekowi.

Wiążę się więc z dodatkowym wysiłkiem, szczególną motywacją i aktywnością danej osoby, która aby pokonać stres musi wykazać się silniejszym zaangażowaniem niż podczas codziennego funkcjonowania.

Cały proces nazywany radzeniem sobie ze stresem dotyczy określonej osoby i określonej sytuacji oraz dążeń i starań zarówno psychicznych, jak i behawioralnych, mających na celu osiągnięcie równowagi i zażegnania poczucia stresu. Zadaniem tego procesu jest obniżenie napięcia psychicznego, a więc opanowanie nadmiernych emocji i powrócenie do możliwie harmonijnego stanu umysłu człowieka oraz zmiana sytuacji poprzez rozwiązanie nurtującego problemu i przywrócenia dawnego stanu rzeczy. Psychologowie wyróżniają osiem sposobów radzenie sobie ze stresem, to jest:

konfrontowanie, dystansowanie, kontrolowanie, potrzeba społecznego wsparcia, unikanie, zadaniowe rozwiązywanie problemów, nastawienie na przewartościowanie i przyjmowanie odpowiedzialności.

W każdej z przedstawionych strategii położono nacisk na inny sposób radzenia sobie ze stresem, np. pozycja unikanie związana jest bezpośrednio z umiejętnością opanowania nadmiernych emocji, podobnie samokontrola i dystansowanie się, również niezbędne tu będą zdolności wyciszenia się, obniżenia poziomu emocji i spokojnego przyjrzenia się sprawie. Warto przyjrzeć się rodzajom sytuacji, w których wykorzystywane są strategie unikanie i dystansowanie- najczęściej dotyczą problemów, które dana osoba uważa za niezależne od niej, na które niema wpływu i uważa, że jest zmuszona się z nimi pogodzić i je zaakceptować.

W przypadku konfrontowania się oraz planowego rozwiązywania problemów najistotniejsze jest zorientowanie na wyjście z trudnej sytuacji, nastawienie na znalezienie rozwiązania. Strategie te najczęściej stosowane są w odniesieniu do sytuacji, które możemy w jakiś sposób zmienić, poprawić. Jak wskazują badania, sukcesy i korzystne rozwiązania sytuacji są częściej uzyskiwane dzięki stosowaniu mechanizmów obronnych, a ich niedobór w osobowości człowieka może mieć poważne konsekwencję zdrowotne takie jak: załamanie nerwowe, depresję (Grzegołowska- Klarkowska, 1991).

Wszelkie działania podejmowane przez człowieka w celu poradzenia sobie ze stresem mają określone skutki, np: wpływają na procesy fizjologiczne w organizmie. Jak piszą Everly i Rosenfield (1992), zjawiska somatyczne współdziałają i współfunkcjonują wraz ze zjawiskami psychologicznymi. Dowiedzione zostało bowiem, że długotrwałe pogorszenie zdrowia psychicznego prowadzi do pogorszenia zdrowia fizycznego i odwrotnie, utrzymujące się pogorszone samopoczucie fizyczne prowadzi do obniżonego nastroju lub pogorszenia psychicznego stanu zdrowia. Dlatego ważne jest dbanie o obie sfery życia.

Budowanie odporności na stres i postawy asertywnej wzmacnia naszą postawę i poprawia jakość życia. Warto zadbać o swoją odporność na stres, aby niwelować jego odczuwanie i negatywny wpływ na nasze samopoczucie, zdrowie i życie. Chcę nadmienić, że rozwój osobisty, który jest procesem trwającym całe życie i wpływającym na nasze postrzeganie własnej osoby, buduję bądź wzmacnia poczucie wartości oraz świadomość własnych możliwości, umiejętności, talentów, sprawczości, które znacząco wpływają na podwyższenie poziomu pewności siebie oraz umiejętności obierania życiowych celów, a co za tym idzie, każdy odniesiony sukces, pokonany strach, poradzenie sobie z trudnościami, znalezienie rozwiązania sytuacji, która wywołała poczucie stresu, powoduję rozwój osobisty jednostki. Sprawia, że stawia ona kolejny krok naprzód, osiąga kolejny poziom rozwoju i pokonuję swoje słabości.

Stres i radzenie sobie z nim to tematy silnie subiektywne, zależne nie tylko od człowieka, ale i wielu zmiennych. Badania dotyczące ludzkich zachowań są trudne do przeprowadzenia i opisania. Jednak warto pamiętać o naszej indywidualności 🙂 i dostosować najlepsze dla siebie rozwiązania.

Sposoby na radzenie sobie ze stresem:

 • Wyśpij się
 • Ćwicz asertywność. Nie staraj się zadowolić innych kosztem siebie.
 • Dobrze zarządzaj czasem i obowiązkami. Możesz stworzyć listę zadań.
 • Zadbaj o aktywność fizyczną.
 • Wstawaj pół godziny wcześniej niż zwykle. Zjedz spokojnie śniadanie.
 • Zadbaj w miarę możliwości o środowisko pracy.
 • Otaczaj się pozytywnymi ludźmi – w końcu kto z kim przystaję…. 😉
 • W domu nie myśl o pracy.
 • Dystansuj się.
 • Rób przerwy między obowiązkami.
 • Słuchaj relaksującej muzyki – to czego słuchamy czy to muzyka czy słowa, ma ogromny na nas wpływ.

Wybierz to co dla Ciebie najlepsze. Może masz więcej pomysłów i chcesz się nimi podzielić pod tym postem w komentarzu, jeśli tak to super, zapraszam.

Moje drogie Panie dbajmy o siebie. Zawsze mówię do znajomych kobiet, że nikt nie zadba o Ciebie, tak jak Ty sama. Przecież w końcu najlepiej wiesz czego Ci potrzeba.

Pozdrawiam serdecznie

Kasia

Mieszkanka pięknych Mazur. Obecnie pracuję w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Giżycku. Ukończyłam Psychologię Biznesu i Przywództwa na AEH w Warszawie. Od wielu lat interesuję się psychologią i rozwojem osobistym. Chcę podzielić się wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami, które mam nadzieję wpłyną pozytywnie na innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *